Tue, July 23, 2024   
미주웨슬리부흥전도단 웨슬리회심 278주년 기념대회

05/13/16      구라회

미주웨슬리부흥전도단 웨슬리회심 278주년 기념대회


미주웨슬리부흥전도단 웨슬리회심 278주년 기념대회

주제 : 변화! 성숙! 열정!

일시 : 2016 522(주일) 오후5
장소 : 뉴욕그레잇넥교회 (담임 : 양민석목사 )
            715 Northern Blvd Great Neck NY11021
           문의 : 516-570-6371 / 718-316-8123(총무:이종범목사)

특별출연 : 웨슬리부흥전도단연합합창단, CBSN 합창단
 
주최 : 미주웨슬리부흥전도단(단장 김영식 목사 )     

  
인기 기사
최신 댓글

163-15 Depot Rd. #2 Flushing, NY 11358
Mailing Address: PO Box 580445 Flushing, NY 11358
Tel: 718-414-4848 Email: kidoknewsny@gmail.com
Copyright © 2011-2015 기독뉴스 All rights Reserved. Powered by Intonet Solution