Sun, May 19, 2024   
뉴올리언즈 신학대 목회학 박사과정

08/08/15      NOBTS

뉴올리언즈 신학대 목회학 박사과정

DownloadFile: NOBTS logo horizontal.png 

입학안내

 

1.   지원자격

 

  • ATS인가된 신학교에서 목회학 석사 (M. Div) 이상의 학위 취득자
  • 목회학 학위 취득 이후 최소 3년간의 목회경험 (예외 사항은 박사과정 메뉴얼 참조)
  • 성적 4.0 만점에서3.0 이상 취득자

 

모든 지원 자격  절차 그리고 행정방식은 뉴올리언즈 신학교 박사과정 D.Min 핸드북에 준함

 

유학생  I-20발행토플불필요함

 

2.   원서접수

 

학기별 원서 접수마감  학기 12 1일까지

                                           가을학기  4 1일까지

                                           겨울학기   8 1일까지

 

3.   문의

D. Min디렉터  종길 교수 (Dr. Jong Gil Lee) 

 

·         E-Mail: jglee@nobts.edu

·         한국에서 문의시: 070-8245-8210

·         Cell Phone: 404- 335-8150  

·         Office: 678-383-2328

·         행정사무실: 678-905-7688, kdmin@nobts.edu 

·         웹싸이트:  www.nobts.edu/kdmin

  
인기 기사
최신 댓글

163-15 Depot Rd. #2 Flushing, NY 11358
Tel: 718-414-4848 Email: kidoknewsny@gmail.com

Copyright © 2011-2015 기독뉴스 All rights Reserved. Powered by Intonet Solution