Thu, July 2, 2020    전자신문보기
예수 DNA 부흥집회

08/26/19      Kidoknews

예수 DNA 부흥집회

DownloadFile: KakaoTalk_20190823_164730855.jpg예수 DNA 부흥집회
"하나님이 찾으시는 사람"

일시: 2019년 9월 13일(금)~15일(주일)
        13일(금) 오후 8시
        14일(토) 새벽 5시 30분 오후 8시
        15일(주) 오전 10시 45분, 오후 1시 30분
장소: 뉴욕그레잇넥교회(담임 양민석 목사)
강사:  임제택 감독(대전열방교회담임)

  

댓글달기 (100자이내)

내용:

0 자   

댓글(0개)

 ...  
인기 기사
최신 댓글

204 -39 45th Rd. #2Fl. Bayside, NY 11361
Tel: 718-414-4848 Email: kidoknewsny@gmail.com

Copyright © 2011-2015 기독뉴스 All rights Reserved. Powered by Intonet Solution